β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
100 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
88 мл (88%)
Всего аромата
12 мл (12%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 20 мг
50% PG / 50% VG
15
17.23
15
Пропиленгликоль (PG)
30.5
31.61
30.5
Глицерин (VG)
42.5
53.59
42.5
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание