β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
20 мл
Крепость
2 мг
PG/VG
20/80
Всего основы
18.3 мл (91.5%)
Всего аромата
1.7 мл (8.5%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.4
0.41
2
Пропиленгликоль (PG)
1.9
1.97
9.5
Глицерин (VG)
16
20.18
80
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание