β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
30 мл
Крепость
2 мг
PG/VG
20/80
Всего основы
27.6 мл (92%)
Всего аромата
2.4 мл (8%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.6
0.62
2
Пропиленгликоль (PG)
3
3.11
10
Глицерин (VG)
24
30.26
80
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание