β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Swedish Fishes

60 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
40/60
Всего основы
54.6 мл (91%)
Всего аромата
5.4 мл (9%)
Настой
21 день
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 200 мг
100% VG
0.9
1.13
1.5
Пропиленгликоль (PG)
18.6
19.28
31
Глицерин (VG)
35.1
44.26
58.5
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание