β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Sour Banana Kick

60 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
75/25
Всего основы
46.2 мл (77%)
Всего аромата
13.8 мл (23%)
Настой
10 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
70% PG / 30% VG
1.8
1.99
3
Пропиленгликоль (PG)
29.94
31.03
49.9
Глицерин (VG)
14.46
18.23
24.1
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание