β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
100 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
70/30
Всего основы
88.5 мл (88.5%)
Всего аромата
11.5 мл (11.5%)
Настой
3 дня
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
3
3.11
3
Пропиленгликоль (PG)
55.5
57.51
55.5
Глицерин (VG)
30
37.83
30
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание