β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

flipper milk pie

60 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
52.35 мл (87.25%)
Всего аромата
7.65 мл (12.75%)
grade5group1
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
1.8
1.87
3
Пропиленгликоль (PG)
8.55
8.86
14.25
Глицерин (VG)
42
52.96
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание