β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
60 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
20/80
Всего основы
52.2 мл (87%)
Всего аромата
7.8 мл (13%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
1.8
1.87
3
Пропиленгликоль (PG)
2.4
2.49
4
Глицерин (VG)
48
60.53
80
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание