β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Mangimerangue

10 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
90/10
Всего основы
8.8 мл (88%)
Всего аромата
1.2 мл (12%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.3
0.31
3
Пропиленгликоль (PG)
7.5
7.77
75
Глицерин (VG)
1
1.26
10
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание