β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Villain Vapors Capone

30 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
24.6 мл (82%)
Всего аромата
5.4 мл (18%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.9
0.93
3
Пропиленгликоль (PG)
2.7
2.8
9
Глицерин (VG)
21
26.48
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание