β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Black Jack Tra

100 мл
Крепость
6 мг
PG/VG
40/60
Всего основы
94 мл (94%)
Всего аромата
6 мл (6%)
Настой
30 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
6
6.22
6
Пропиленгликоль (PG)
28
29.02
28
Глицерин (VG)
60
75.66
60
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание