β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Cappuccino

10 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
8.6 мл (86%)
Всего аромата
1.4 мл (14%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.3
0.31
3
Пропиленгликоль (PG)
1.3
1.35
13
Глицерин (VG)
7
8.83
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание