β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Virginia Ry4 Try

50 мл
Крепость
6 мг
PG/VG
40/60
Всего основы
47.5 мл (95%)
Всего аромата
2.5 мл (5%)
Настой
30 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
3
3.11
6
Пропиленгликоль (PG)
14.5
15.03
29
Глицерин (VG)
30
37.83
60
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание