β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Good Too Goo

60 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
40/60
Всего основы
42.9 мл (71.5%)
Всего аромата
17.1 мл (28.5%)
Настой
30 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
1.8
1.87
3
Пропиленгликоль (PG)
5.1
5.29
8.5
Глицерин (VG)
36
45.4
60
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание