β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Cara Cheese Pie

240 мл
Крепость
4.5 мг
PG/VG
10/90
Всего основы
216 мл (90%)
Всего аромата
24 мл (10%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 60 мг
100% VG
18
22.7
7.5
Глицерин (VG)
198
249.68
82.5
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание