β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Milk And Honey LOZT VAPEZ ELR

60 мл
Крепость
12 мг
PG/VG
40/60
Всего основы
47.4 мл (79%)
Всего аромата
12.6 мл (21%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
7.2
7.46
12
Пропиленгликоль (PG)
4.2
4.35
7
Глицерин (VG)
36
45.4
60
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание