β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Marshmallow Theory V1

25 мл
Крепость
0 мг
PG/VG
35/65
Всего основы
23 мл (92%)
Всего аромата
2 мл (8%)
Настой
7 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
6.75
7
27
Глицерин (VG)
16.25
20.49
65
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание