β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Blue Raspberry CC

10 мл
Крепость
4 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
9.05 мл (90.5%)
Всего аромата
0.95 мл (9.5%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 48 мг
50% PG / 50% VG
0.83
0.96
8.33
Пропиленгликоль (PG)
1.63
1.69
16.33
Глицерин (VG)
6.58
8.3
65.83
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание