β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
50 мл
Крепость
1.8 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
45.5 мл (91%)
Всего аромата
4.5 мл (9%)
Настой
7 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 18 мг
100% PG
5
5.18
10
Пропиленгликоль (PG)
15.5
16.06
31
Глицерин (VG)
25
31.53
50
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание