β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Tropical Mint

15 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
12 мл (80%)
Всего аромата
3 мл (20%)
Настой
5 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
5.18
5.36
34.5
Глицерин (VG)
6.68
8.42
44.5
Вода/Водка/PGA
0.15
0.14
1
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание