β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Green Apple Teste

30 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
100/0
Всего основы
24.9 мл (83%)
Всего аромата
5.1 мл (17%)
Настой
5 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.9
0.93
3
Пропиленгликоль (PG)
24
24.87
80
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание