β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Sex On The Cake

30 мл
Крепость
2 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
27.83 мл (92.75%)
Всего аромата
2.17 мл (7.25%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.6
0.62
2
Пропиленгликоль (PG)
6.23
6.45
20.75
Глицерин (VG)
21
26.48
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание