β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Raspberry Salts

10 мл
Крепость
40 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
9.15 мл (91.5%)
Всего аромата
0.85 мл (8.5%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 72 мг
50% PG / 50% VG
5.56
6.38
55.56
Пропиленгликоль (PG)
1.37
1.42
13.72
Глицерин (VG)
2.22
2.8
22.22
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание