β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Tropical Salts

10 мл
Крепость
40 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
9.35 мл (93.5%)
Всего аромата
0.65 мл (6.5%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 72 мг
50% PG / 50% VG
5.56
6.38
55.56
Пропиленгликоль (PG)
1.57
1.63
15.72
Глицерин (VG)
2.22
2.8
22.22
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание