β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

The Prefect Pina Colada 

30 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
40/60
Всего основы
24.39 мл (81.3%)
Всего аромата
5.61 мл (18.7%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.9
0.93
3
Пропиленгликоль (PG)
4.77
4.94
15.9
Глицерин (VG)
16.92
21.34
56.4
Вода/Водка/PGA
1.8
1.69
6
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание