β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Butter Coconut Cream

60 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
50.82 мл (84.7%)
Всего аромата
9.18 мл (15.3%)
Настой
2 дня
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 48 мг
100% PG
3.75
3.89
6.25
Пропиленгликоль (PG)
17.07
17.69
28.45
Глицерин (VG)
30
37.83
50
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание