β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
30 мл
Крепость
2 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
27 мл (90%)
Всего аромата
3 мл (10%)
Настой
15 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.6
0.62
2
Пропиленгликоль (PG)
5.4
5.6
18
Глицерин (VG)
21
26.48
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание