β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Vanilla Custard

25 мл
Крепость
0 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
19.25 мл (77%)
Всего аромата
5.75 мл (23%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
1.75
1.81
7
Глицерин (VG)
17.5
22.07
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание