β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Honeydew Watermelon Kool

50 мл
Крепость
6 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
43.25 мл (86.5%)
Всего аромата
6.75 мл (13.5%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 60 мг
100% PG
5
5.18
10
Пропиленгликоль (PG)
3.25
3.37
6.5
Глицерин (VG)
35
44.14
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание