β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Frozen Strawberry

60 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
60/40
Всего основы
56.4 мл (94%)
Всего аромата
3.6 мл (6%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 18 мг
100% PG
10
10.36
16.67
Пропиленгликоль (PG)
22.4
23.21
37.33
Глицерин (VG)
24
30.26
40
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание