β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

“Beantown Vapor” – “Pearana” v1 Mike99

100 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
20/80
Всего основы
84 мл (84%)
Всего аромата
16 мл (16%)
Настой
21 день
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
3
3.11
3
Пропиленгликоль (PG)
1
1.04
1
Глицерин (VG)
80
100.88
80
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание