β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Cookie Cake(Origin)

60 мл
Крепость
1.5 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
55.02 мл (91.7%)
Всего аромата
4.98 мл (8.3%)
Настой
10 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% VG
0.9
1.13
1.5
Пропиленгликоль (PG)
13.02
13.49
21.7
Глицерин (VG)
41.1
51.83
68.5
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание