β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Blueberry Cheesecake

110 мл
Крепость
6 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
95.7 мл (87%)
Всего аромата
14.3 мл (13%)
Настой
3 дня
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% VG
6.6
8.32
6
Пропиленгликоль (PG)
18.7
19.38
17
Глицерин (VG)
70.4
88.77
64
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание