β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
3000 мл
Крепость
0 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
2475 мл (82.5%)
Всего аромата
525 мл (17.5%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
375
388.61
12.5
Глицерин (VG)
2100
2648.1
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание