β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Juice Wrld

10 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
25/75
Всего основы
8.25 мл (82.5%)
Всего аромата
1.75 мл (17.5%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 48 мг
100% PG
0.63
0.65
6.25
Пропиленгликоль (PG)
0.13
0.13
1.25
Глицерин (VG)
7.5
9.46
75
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание