β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Strawberry Cupcake

20 мл
Крепость
4 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
15.4 мл (77%)
Всего аромата
4.6 мл (23%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.8
0.83
4
Пропиленгликоль (PG)
0.6
0.62
3
Глицерин (VG)
14
17.65
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание