β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Cereza Lgo

150 мл
Крепость
0 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
134.25 мл (89.5%)
Всего аромата
15.75 мл (10.5%)
Настой
5 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
29.25
30.31
19.5
Глицерин (VG)
105
132.41
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание