β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
30 мл
Крепость
0 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
25.65 мл (85.5%)
Всего аромата
4.35 мл (14.5%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
4.65
4.82
15.5
Глицерин (VG)
21
26.48
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание