β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
30 мл
Крепость
5 мг
PG/VG
40/60
Всего основы
22.65 мл (75.5%)
Всего аромата
7.35 мл (24.5%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
1.5
1.55
5
Пропиленгликоль (PG)
3.15
3.26
10.5
Глицерин (VG)
18
22.7
60
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание