β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

fruit loops

30 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
24.6 мл (82%)
Всего аромата
5.4 мл (18%)
Настой
9 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 36 мг
100% PG
2.5
2.59
8.33
Пропиленгликоль (PG)
1.1
1.14
3.67
Глицерин (VG)
21
26.48
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание