β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
30 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
24.15 мл (80.5%)
Всего аромата
5.85 мл (19.5%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.9
0.93
3
Пропиленгликоль (PG)
2.25
2.33
7.5
Глицерин (VG)
21
26.48
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание