β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
20 мл
Крепость
2 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
16.8 мл (84%)
Всего аромата
3.2 мл (16%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.4
0.41
2
Пропиленгликоль (PG)
2.4
2.49
12
Глицерин (VG)
14
17.65
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание