β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
60 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
51 мл (85%)
Всего аромата
9 мл (15%)
Настой
9 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 36 мг
100% PG
5
5.18
8.33
Пропиленгликоль (PG)
4
4.15
6.67
Глицерин (VG)
42
52.96
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание