β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Milkman (Copiado)

60 мл
Крепость
0 мг
PG/VG
20/80
Всего основы
52.8 мл (88%)
Всего аромата
7.2 мл (12%)
Настой
7 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
4.8
4.97
8
Глицерин (VG)
48
60.53
80
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание