β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Milk Mothers V1

60 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
49.2 мл (82%)
Всего аромата
10.8 мл (18%)
Настой
15 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
1.8
1.87
3
Пропиленгликоль (PG)
5.4
5.6
9
Глицерин (VG)
42
52.96
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание