β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Crema / B-Ready

30 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
20/80
Всего основы
26.7 мл (89%)
Всего аромата
3.3 мл (11%)
Настой
21 день
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.9
0.93
3
Пропиленгликоль (PG)
1.8
1.87
6
Глицерин (VG)
24
30.26
80
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание