β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

FRUITY !!! 14/03/19

90 мл
Крепость
8 мг
PG/VG
60/40
Всего основы
65.7 мл (73%)
Всего аромата
24.3 мл (27%)
Настой
8 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
7.2
7.46
8
Пропиленгликоль (PG)
22.5
23.32
25
Глицерин (VG)
36
45.4
40
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание