β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Tea Jasmine

30 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
40/60
Всего основы
22.5 мл (75%)
Всего аромата
7.5 мл (25%)
Настой
2 дня
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.9
0.93
3
Пропиленгликоль (PG)
11.1
11.5
37
Глицерин (VG)
10.5
13.24
35
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание