β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Pinneple Non Nic

3600 мл
Крепость
0 мг
PG/VG
20/80
Всего основы
3204 мл (89%)
Всего аромата
396 мл (11%)
Настой
1 день
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
324
335.76
9
Глицерин (VG)
2880
3631.68
80
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание