β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Unicorni Sex Party

250 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
40/60
Всего основы
195 мл (78%)
Всего аромата
55 мл (22%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
7.5
7.77
3
Пропиленгликоль (PG)
37.5
38.86
15
Глицерин (VG)
150
189.15
60
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание