β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
28 мл
Крепость
0 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
19.6 мл (70%)
Всего аромата
8.4 мл (30%)
Настой
15 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Глицерин (VG)
19.6
24.72
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание