β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
30 мл
Крепость
0 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
24.9 мл (83%)
Всего аромата
5.1 мл (17%)
Настой
30 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
3.9
4.04
13
Глицерин (VG)
21
26.48
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание